7. května 2019 jsme realizovali náš první workshop na téma pečení kvasového chleba. Workshop se těšil velkému zájmu a jeho kapacita byla naplněna. Účastníci se dozvěděli, jak udržovat kvas, detailně byly vysvětleny jednotlivé kroky, které ovlivňují výsledný chléb. Protože kurz probíhal v prostorách obchodu, účastníci si vyzkoušeli vše až po finální tvarování. Pečení už bylo na každém ve vlastní troubě a z fotek na FB bylo vidět, že se konání podařilo. Děkujeme všem za účast a pro zájemce máme dobrou zprávu – workshop se chystáme brzy zopakovat!

Více o akci na tomto FB odkazu.