VyVážené partnerství

KPZ – Komunitou podporované zemědělství

VyVáženo koordinovalo několik KPZ skupin. Vajíčková KPZ byla přesunuta do obchodu Grunt Kladno na Náměstí starosty Pavla.

Co je to KPZ

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je způsob získávání základních potravin, jehož cílem je podpora konkrétního zemědělce. Jde o partnerství mezi zemědělcem a podílníkem, v jehož rámci jsou rizika a přínosy hospodaření sdíleny spravedlivěji než v systému běžných obchodních řetězců – je to vlastně takový oboustranný závazek. Členové KPZ si před sezónou předplatí určitou část produkce, čímž má zemědělec jistotu odbytu a dostatek financí pro chod farmy. Spotřebitel má díky úzkému vztahu obou stran představu o tom, odkud pochází jídlo, které jí. Do KPZ jsou zapojeni především zemědělci hospodařící ekologickým a udržitelným způsobem. Dbáno je tedy na princip solidarity, ekonomické lokalizace, udržitelnosti, soběstačnosti a ohledů na životní prostředí.

 

 

Proč se zapojit?

  • Nakoupíte si kvalitní potraviny, u nichž znáte jejich původ
  • Podpoříte lokálního zemědělce, který svojí činností smysluplně využívá a udržuje krajinu ve vaší blízkosti
  • Přispíváte tak k udržitelným aktivitám a k podpoře domácího českého trhu

Naše KPZ jsou specifické tím, že mají své odběrné místo v obchodě VyVáženo. Podílníci tak nejsou limitováni vyzvednutím podílu v jeden konkrétní čas. Pro své podíly se mohou zastavit v rámci otevírací doby obchodu. Podíly se platí přímo na účet zemědělců. Za organizaci KPZ a odběrné místo se hradí příspěvek  350,- až 500,- Kč za celou sezónu dle typu KPZ.

V případě dotazů se můžete obrátit na email kpz@vyvazeno.cz

KPZ Kladno Vejce – přesunuta

Vejce nám dodává pan Zelenka, který má nedaleko Rakovníka farmu se slepicemi ve volném chovu. Vajíčka se tedy pyšní označením 1CZ, což v současné době rozhodně není běžným standardem.