VyVážený tým

Kdo jsme a proč to děláme

Jsme dvě mamky, ženy různých profesí, kterým jde o vyvážený i udržitelný rozvoj a život náš i našich dětí. Rozhodly jsme se proto vytvořit místo, ve kterém se mohou potkávat lidé podobného ražení, s podobnými záměry a snahami.

VyVážený tým 

Lucie Doležalová

Psychoterapeutka, podnikavá žena a maminka dvojčat :o)
V týmu VyVážena je jednou ze zakladatelek, stará se o tým, ekonomickou a PR oblast, a v neposlední řadě o osobní udržitelný rozvoj.
Působení v další společnosti Life Clinic Therapy s.r.o.

Pavla Janoušková

Profesí advokátka, maminka dvou dětí, které jí zasadním způsobem změnily pohled na svět, a žena nadšená do oblasti bezobalu a udržitelnosti.
Je druhou ze zakladatelek VyVážena a v její kompetenci je hlavně výběr sortimentu bezobalového obchodu a další organizační věci.

Naše filosofie

Chceme žít vyvážený život, chceme jíst kvalitní potraviny, chceme žít v krajině, se kterou se bude šetrně hospodařit, bude zdravá a budeme se v ní cítit dobře, chceme podporovat české výrobce a v neposlední řadě chceme, aby věci, které děláme, měly smysl.

Vytváříme proto prostor, ve kterém se realizují a vzájemně podporují aktivity, které tyto tendence rozvíjí, a které se snaží o snížení ekologické stopy (nejen) cestou bezobalového nakupování. Snažíme se o změnu přístupu k sobě i k přírodě jakožto hlavnímu a jedinému zdroji života na Zemi.

Chceme podpořit rozvoj uvědomělého přístupu k životu, ke konzumu, uvědomělého postoje k sobě samému, protože od pocitu vlastní sebehodnoty se poté odvíjí vše ostatní. To, jakým způsobem nakládáme sami se sebou, se svým zdravím, se poté odráží v tom, jak nakládáme s prostředím, se vztahy, ve kterých žijeme. Naše rozhodnutí stojí na našich hodnotách a prioritách. Tyto hodnoty jsou však ve většinové společnosti často narušené. I nám samotným trvalo, než jsme si toto uvědomily, a než jsme se rozhodly změnit svůj život, svoje postoje. Život následující udržitelný rozvoj je o velkém rozhodnutí začít dělat věci jinak, žít jinak.

Každý z nás je na této cestě různě daleko. Někdo se zaměřuje více na snížení množství obalů, jiný nosí na nákup svojí látkovou tašku a další třeba kompostuje. Někteří se věnují spíše kvalitě potravin samotných a vrací se k pěstování zeleniny na vlastní zahrádce či k chovu domácích zvířat. Jisté je, že pokud chceme docílit v této oblasti zásadních změn, tak pouhé třídění odpadů prostě nestačí! Vydejte se s námi dál, navštivte naše centrum pro udržitelný rozvoj VyVáženo, seznamte se s různými přístupy podporujícími trvalý rozvoj a začněte alespoň některé změny aplikovat ve svém životě. Má to smysl!

Baví vás náš přístup? Pojďme se potkat…